ఆగవే నువ్వాగవే పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

Aagave Nuvvagave song lyrics in Telugu-paagal movie Aagave Nuvvagave song lyrics in Telugu -sid sriram,paagal movie ఆగవే నువ్వాగవే… పోయే ఊపిరే నువ్వాపవేఆగవే నువ్వాగవే… పోయే ఊపిరే నువ్వాపవేచెరగని నీ నవ్వులనే అణువణువు నింపుకున్నాప్రతినిమిషం గురుతులనే… మరువకనే బ్రతుకుతున్నాకనులసలే నిదురొదిలే… నీకొరకే వెతుకుతున్నావదిలేలుతూ పరిగెడితే… తెగిపోయే బంధమేనాతెగిపోయే బంధమేనా… తెగిపోయే బంధమేనా, ఆ ఆఆ అమ్మల్లే నుదురే… తాకేటి చేయేమార్చేసి రాతే వేధించనే నన్నేఎడారంటి ఎదకే ప్రాణాలు పొసేప్రేమించమంటే గుండే కోశావులే … Read more

Baby Touch Me Now song lyrics Telugu

Baby Touch Me Now song lyrics in Telugu-V movie మసమస మైకంలో ఆన్ ది ఫ్లోర్మళ్ళి మళ్ళి ట్రిప్ అయిపొరొమరి మరి మారంతో డోంట్ లెట్ ఠిస్ గోతుళ్ళి తుళ్ళి తప్పే చెయ్ రోదాహాలే ఆవిరయ్యేలా మేఘములా మెరిసి పోరాకాలాలే కరిగిపోయేలాఅటెన్షనే ఇటు వైపుగా తిప్పై రావన్నా టచ్ యూ టచ్ యూ న నా నా….బేబీ కిస్ మీ కిస్ మీ నా.. నా.. నా..వన్నా టచ్ యూ టచ్ యూ న … Read more

close