బాగుంది ఈ కాలమే పాట లిరిక్స్ -డియర్ మేఘా

Song:Bagundhi Ee Kaalame

Movie:Dear Megha

Singer:Harini

Lyrics:Krishna Kanth

పాట-బాగుంది ఈ కాలమే

పాడినవారు-హరిణి

వ్రాసినవారు- కృష్ణ కాంత్

సినిమా- డియర్ మేఘా

Bagundhi Ee Kaalame song lyrics in Telugu-Dear Megha

ఊరికే ఇంత కాలం ఉంటున్న
ఊపిరే ఇప్పుడొచ్చి చేరేనా
వెన్నలే ఒంటి మీద వాలెనా
తారాలేమో కంటిలోనా ఈదేనా
ఒక్కటై చేరగా
దిక్కులే మారేనా
దూరమే పోయేనా వేదనే తీరేనా
బాగుంది ఈ కాలమే…
బందించి దాచెయ్యనా
వందేళ్ల ఆనందమే ఇవ్వాలె చేరిందనా

ముందుగా ఆశలేవీ లేకున్నా
తోచిన దారిలోనా పోతున్నా
ప్రేమలో అద్భుతాలే ఏవైనా
పోను పోను ఇంత దగ్గరయ్యేనా
నిన్నలే మాయామా రేపులే శూన్యమా
ఇప్పుడే అందమా చేతిలో ఉందనా
బాగుంది ఈ కాలమే
బందించి దాచెయ్యనా
వందేళ్ల ఆనందమే ఇవ్వాలె చేరిందనా

Bagundhi Ee Kaalame song lyrics in Telugu

Leave a Comment

close