చూసా నిను చూసా పాట లిరిక్స్-డియర్ మేఘా

Song:Chusa Ninu Chusa

Movie:Dear Megha

Singer:Sahithi Chaganti

Lyrics:Krishna Kanth

పాట-చూసా నిను చూసా

పాడినవారు-సాహితి చాగంటి

వ్రాసినవారు- కృష్ణ కాంత్

సినిమా- డియర్ మేఘా

Chusa Ninu Chusa song lyrics in Telugu-Dear Megha

చూసా నిను చూసా, నిను చూసా
నీ కంటే పడకుండా
చూసా నిను చూసా, నిను చూసా
నాకంటే ఇష్టంగా
నాకే నచ్చే నేనే… నువ్వొచ్చాక లేనే
చెప్పాలన్నా బాధే… ఎదుటే పడితే, ఓఓ ఓ

చూసా నిను చూసా, నిను చూసా
నీ కంటే పడకుండా
చూసా నిను చూసా, నిను చూసా
నా కంటే ఇష్టంగా

గుండెల్లో ఉంటూనే చేస్తావు గోల
కౌగిల్లో చేరేటి రోజేమో రాదా
నీతోనే మొదలయ్యి పూర్తయ్యే రోజే
చెప్పేద్దాం అనుకుంటే మాటేమో రాధే
నాలోన నేనేనా, ఓ ఓఓ
చూసా నిను చూసా, నిను చూసా
నీ కంటే పడకుండా
చూసా చూసా… చూసా నా కంటే ఇష్టంగా, ఆఆ

ఎన్నెన్ని మైళ్ళున్నా ఇద్దరి మధ్య
దూరాలే మించేటి ప్రేముందిలేరా
గుండెల్లో దాచొద్దు అంటోందోమాట
కంగారే నిలవనులే ఏంటో ఓ చోట
లోలోనా నా నీనేనా

చూసా నిను చూసా, నిను చూసా
నీ కంటే పడకుండా
చూసా నిను చూసా, నిను చూసా
నా కంటే ఇష్టంగా
నాకే నచ్చే నేనే… నువ్వొచ్చాక లేనే
చెప్పాలన్నా బాధే… ఎదుటే పడితే, ఓఓ ఓ

Chusa Ninu Chusa song lyrics in Telugu

Leave a Comment

close