Hanuman Chalisa తెలుగులో

Hanuman Chalisa lyrics in Telugu Hanuman Chalisa తెలుగు అనువాదం ఎమ్మెస్ రామారావు తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు. దాని తొలి పంక్తులు, చివరి పంక్తులు క్రింద ఇవ్వబడినవి. శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు || బుద్ధిహీనతను కలిగిన తనువులు బుద్భుదములని తెలుపు సత్యములు ||శ్రీ|| 1. జయ హనుమంత జ్ణానగుణవందిత జయపండిత త్రిలోక పూజిత || 2.రామదూత అతులిత బలధామ అంజనీపుత్ర పవనసుతనామ || 39. తులసీదాస హనుమాను చాలీసా తెలుగున … Read more

close