వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల పాట లిరిక్స్ తెలుగులో-Maestro

Vennello Aadapilla Song Lyrics in Telugu-Maestro movie Maestro movie latest song lyrics in telugu Vennello Aadapilla Song Lyrics in Telugu అనగనగనగా అందమైన కధగామొదలైన ఈ మనసేనువ్వు లేక జతగా ఉండనీదు తెలుసాఇకపైన ఈ మదిని నిమిషమైన నేను నేనుగా లేనేకడుగుతుంటే కలలెన్నెన్నో, ఓ ఓనిన్నలోని నిన్ను వదిలి రాలేనేతరుముతుంటే ఊహలు ఎన్నో ఓ ఓ… వెన్నెల్లో ఆడపిల్లే తనఈ చీకటై మిగిలానా ఓ ఓ…వెన్నెల్లో ఆడపిల్లే తనఈ చీకటై … Read more

close