బేబీ ఓ బేబీ పాట లిరిక్స్ తెలుగులో-Maestro సినిమా

Song: Baby O Baby

Movie:Maestro

Singer:Anurag Kulkarni

Lyrics:Sreejo

పాట-బేబీ ఓ బేబీ

పాడినవారు-అనురాగ్ కులకర్ణి

వ్రాసినవారు-శ్రీజో

సినిమా-మాస్ట్రో

Baby O Baby Song Lyrics In Telugu-Maestro movie

అంతులేని కళ్ళలోకిలా
అందమొచ్చి దూకితే ఎలా
మనసుకి లేని తొందరా
మొదలిక మెల్ల మెల్లగా
ఎం చూశానో నీలో అని అడిగే లోపే
మైమరిచానో ఏమో అని బదులొచ్చిందే
ఈ వింతలో మైకంలో గంతులు వేసిందే
నా గుండెకి చెబుతావా నా మాటే వినదే
నీ వల్లే…..
ఓ బేబీ ఓ బేబీ చిన్న నవ్వే చాలే చుక్కలే
బేబీ ఓ బేబీ చూపుతోనే టేక్ మై బ్రెత్ అవే
బేబీ ఓ బేబీ ముద్దుగానే మంటే పేట్టవే
బేబీ ఓ బేబీ లైక్ ఏ రైన్బో రేంజ్ నింపవే

పొద్దున్నే లేస్తూనే నీతో కలే రాకుంటే
ఆరాటంగా వస్తా స్పీడ్ డయల్ లా
ఉన్నట్టుండి నువ్వు నాతో కలుద్దామా అంటుంటే
లైఫె పొంగే షాంపైన్ బాటిల్ లా
నా ఊహల్లో నువ్వు తెగ తిరగేస్తుంటే
అలవాటేమో నాకు అని మనసనుకుందే
గమనించావో లేదో గడి కొకసారైనా
నువ్వు గురుతే రాకుండా
గడవదు కథ ఇంకా నిజంగా…
ఓ బేబీ ఓ బేబీ చిన్న నవ్వే చాలే చుక్కలే
బేబీ ఓ బేబీ చూపుతోనే టేక్ మై బ్రెత్ అవే
బేబీ ఓ బేబీ ముద్దుగానే మంటే పేట్టవే
బేబీ ఓ బేబీ లైక్ ఏ రైన్బో రేంజ్ నింపవే

చేతిలో చెయ్యేసి నీతో పాటే రమ్మంటే
కళ్ళే మూసి ఫాలో అయిపోనా
రోజుకో రీజన్ తో నీ చుట్టూ చేరాలంటూ
క్రేజీ హారిస్ గోయింగ్ దివానా
ప్రేమిస్తే ఈ మైకం మాములని విన్నా
ఎదురైనా సందేహం సరదా పడుతున్నా
మెరుపల్లె ఈ లోకం పరిచయమై నిన్న
నను తికమక పెడుతుంటే తడబడిపోతున్న నిజంగా…
ఓ బేబీ ఓ బేబీ చిన్న నవ్వే చాలే చుక్కలే
బేబీ ఓ బేబీ చూపుతోనే టేక్ మై బ్రెత్ అవే
బేబీ ఓ బేబీ ముద్దుగానే మంటే పేట్టవే
బేబీ ఓ బేబీ లైక్ ఏ రైన్బో రేంజ్ నింపవే

Leave a Comment

close