వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల పాట లిరిక్స్ తెలుగులో-Maestro

Song:Vennello Aadapilla

Movie:Maestro

Singer:Revanth

Lyrics:Sreejo

పాట-వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల

పాడినవారు-రేవంత్

వ్రాసినవారు-శ్రీజో

సినిమా-మాస్ట్రో

Vennello Aadapilla Song Lyrics in Telugu-Maestro movie

అనగనగనగా అందమైన కధగా
మొదలైన ఈ మనసే
నువ్వు లేక జతగా ఉండనీదు తెలుసా
ఇకపైన ఈ మదిని

నిమిషమైన నేను నేనుగా లేనే
కడుగుతుంటే కలలెన్నెన్నో, ఓ ఓ
నిన్నలోని నిన్ను వదిలి రాలేనే
తరుముతుంటే ఊహలు ఎన్నో ఓ ఓ…

వెన్నెల్లో ఆడపిల్లే తన
ఈ చీకటై మిగిలానా ఓ ఓ…
వెన్నెల్లో ఆడపిల్లే తన
ఈ చీకటై మిగిలానా ఓ ఓ…

స్మరించుకొన స్ఫురించుకోన
ఆనాటి ఊసులే, ఓహో హో
తరించిపోనా నువు తలుచుకున్న
పలైతే మారెనా ఓహో హో…

చెలి నీతో దూరం ఆ తారా తీరం
తనే ముందే ఉన్నా అందదు కాస్తయినా

వెన్నెల్లో ఆడపిల్లే తన
ఈ చీకటై మిగిలానా ఓ ఓ…
వెన్నెల్లో ఆడపిల్లే తన
ఈ చీకటై మిగిలానా ఓ ఓ…

Maestro movie latest song lyrics in telugu

Vennello Aadapilla Song Lyrics in Telugu

అనగనగనగా అందమైన కధగా
మొదలైన ఈ మనసే
నువ్వు లేక జతగా ఉండనీదు తెలుసా
ఇకపైన ఈ మదిని

నిమిషమైన నేను నేనుగా లేనే
కడుగుతుంటే కలలెన్నెన్నో, ఓ ఓ
నిన్నలోని నిన్ను వదిలి రాలేనే
తరుముతుంటే ఊహలు ఎన్నో ఓ ఓ…

వెన్నెల్లో ఆడపిల్లే తన
ఈ చీకటై మిగిలానా ఓ ఓ…
వెన్నెల్లో ఆడపిల్లే తన
ఈ చీకటై మిగిలానా ఓ ఓ…

స్మరించుకొన స్ఫురించుకోన
ఆనాటి ఊసులే, ఓహో హో
తరించిపోనా నువు తలుచుకున్న
పలైతే మారెనా ఓహో హో…

చెలి నీతో దూరం ఆ తారా తీరం
తనే ముందే ఉన్నా అందదు కాస్తయినా

వెన్నెల్లో ఆడపిల్లే తన
ఈ చీకటై మిగిలానా ఓ ఓ…
వెన్నెల్లో ఆడపిల్లే తన
ఈ చీకటై మిగిలానా ఓ ఓ…

Leave a Comment

close