రా నరకరా పాట లిరిక్స్ తెలుగులో-నారప్ప

Raa narakara song lyrics in Telugu-Narappa movie Raa narakara song lyrics in Telugu రా నరకరా నరకరాఎదురు తిరిగి కసిగారా నరకరా నరకరాతలలు ఎగిరి పడగారా చెర చెర చేరగరామెడని మెడని విడిగారా తరామరా తురమారానరము నరము విరగకత్తి గొంతులో నెత్తురేయ్యారామట్టి నోటిలో దండ ముద్ద కలిపి వేయరానీలి నింగిని గాలి రంగునిఎర్ర ఎర్రగా మార్చి వెయ్యరాఆయుధానికే ఆయుదానివైఆయువుల్ని తీసి చేసుకోరా చావు జాతరరా నరకరా నరకరాఎదురు తిరిగి కసిగారా నరకరా నరకరాతలలు … Read more

వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల పాట లిరిక్స్ తెలుగులో-Maestro

Vennello Aadapilla Song Lyrics in Telugu-Maestro movie Maestro movie latest song lyrics in telugu Vennello Aadapilla Song Lyrics in Telugu అనగనగనగా అందమైన కధగామొదలైన ఈ మనసేనువ్వు లేక జతగా ఉండనీదు తెలుసాఇకపైన ఈ మదిని నిమిషమైన నేను నేనుగా లేనేకడుగుతుంటే కలలెన్నెన్నో, ఓ ఓనిన్నలోని నిన్ను వదిలి రాలేనేతరుముతుంటే ఊహలు ఎన్నో ఓ ఓ… వెన్నెల్లో ఆడపిల్లే తనఈ చీకటై మిగిలానా ఓ ఓ…వెన్నెల్లో ఆడపిల్లే తనఈ చీకటై … Read more

close