సో సో గా పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

Song:So So Ga

Movie:Manchi Rojulochaie

Singer:Sid Sriram

Lyrics:KK

పాట-సో సో గా

పాడినవారు-సిద్ శ్రీరాం

వ్రాసినవారు-కె కె

సినిమా-మంచి రోజులొచ్చాయి

So So Ga song lyrics in Telugu-Manchi Rojulochaie

సో సో గా ఉన్న నన్నే
సో స్పెషలే చేశావులే
సోలోగా నే బోరై ఉంటే
సోలై నిండావే

ముందర వేరే అందగత్తెలున్నా
పక్కకుపోవే నా కళ్ళే
ఎందరిలోన ఎంతదూరమున్న
నీ చూపు నన్ను అల్లేనా
చిన్ని బేబీ… ముద్దు బేబీ
లవ్ యూ బేబీ… నువ్ నా బేబీ

ఒకటే ఒకటేలే… నువు నేను ఒకటేలే
తనువులు రెండైనా… ఊపిరి ఒకటేలే
ఒకటే ఒకటేలే… నువు నేను ఒకటేలే
ఊహలు ఒకటే… దారులు ఒకటే
మన ఇద్దరిది గమ్యము ఒకటే

సో సో గా ఉన్న నన్నే
సో స్పెషలే చేశావులే
సోలోగా నే బోరై ఉంటే
సోలై నిండావే

నీపేరు రాసి నా కళ్ళల్లోనే
అచ్చేసినానే నా గుండెల్లోనే
పెదవులపైనా ముద్దే అడుగుతానే
కాటుక చెరిపే కన్నీరే రానీనే, వీడిపోను నిన్నే

చిన్ని బేబీ… ముద్దు బేబీ
లవ్ యూ బేబీ… నువ్ నా బేబీ

ఒకటే ఒకటేలే… నువు నేను ఒకటేలే, (ఒకటేలే)
తనువులు రెండైనా… ఊపిరి ఒకటేలే, (ఒకటేలే)
ఒకటే ఒకటేలే… నువు నేను ఒకటేలే, ఓ ఓ
ఊహలు ఒకటే… దారులు ఒకటే
మన ఇద్దరిది గమ్యము ఒకటే

ఆఆ ఆఆ ఆ ఆఆ ఆ ఆ
సో సో గా ఉన్న నన్నే
సో స్పెషలే చేశావులే
సోలోగా నే బోరై ఉంటే
సోలై నిండావే

So So Ga song lyrics in Telugu

Leave a Comment

close