సరదాగా కాసేపైనా పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

Song:Saradaga Kasepaina

Movie:Paagal(2021)

Singer:Karthik & Purnima

Lyrics:Ananth Sriram

పాట-సరదాగా కాసేపైనా

పాడినవారు-కార్తీక్ & పూర్ణిమ

వ్రాసినవారు-అనంత్ శ్రీరామ్

సినిమా-పాగల్(2021)

Saradaga Kasepaina song lyrics in Telugu-paagal movie

ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నావే
ఇవ్వాళ ఎవ్వరు పంపారే
ఇన్నేళ్ళ చీకటి గుండెల్లో
వర్ణాల వెన్నెల నింపారే

దారిలో పువ్వులై వేచెనే ఆశలు
దండగా చేర్చెనే నేడు నీ చేతులు
గాలిలో దూదులై ఊగెనే ఊహలు
దిండుగా మార్చెనే ఈడ నీ మాటలు
కొత్తగా కొత్తగా పుట్టినానింకోలా
కాలమే అమ్మగా కన్నాదే నన్నిలా

సరదాగా కాసేపైనా… సరిజోడై నీతో ఉన్న
సరిపోదా నాకీజన్మకీ
చిరునవ్యై ఓ సారైనా… చిగురించా లోకంలోన
ఇది చాల్లే ఇపుడీకొమ్మకీ

చిన్ని చిన్ని జ్ఞాపకాలే సంపాదనా
సంచిలో పోగు చేసి నీకియ్యనా
చిందులేసే సంబరాన్ని ఈ రోజునా
కొంచము దాచుకోక పంచెయ్యనా

కలలోనే సంతోషం కలిగించే ఊపిరి
ఉదయాన్నే నీకోసం ఉరికిందే ఈ పరి
తలనిమిరే వేళ కోసం వెర్రోడినై
వానలకై నేలలాగా వేచా మరి

వందేళ్ళ జీవితానికి… అందాల కానుక
అందించినావు హాయిగా వారాలలోనే
చుక్కానిలా నువ్వీక్షణం ముందుండి లాగగా
సంద్రాన్ని ధాటినానుగా తీరాలలోనే
చెంతనే చెంతనే నిన్నిలా చూస్తూనే
ఆకసం అంచునే తాకానే నించునే

సరదాగా కాసేపైనా… సరిజోడై నీతో ఉన్న
సరిపోదా నాకీజన్మకీ
చిరునవ్యై ఓ సారైనా… చిగురించా లోకంలోన
ఇది చాల్లే ఇపుడీకొమ్మకీ

చిన్ని చిన్ని జ్ఞాపకాలే సంపాదనా
సంచిలో పోగు చేసి నీకియ్యనా
చిందులేసే సంబరాన్ని ఈ రోజునా
కొంచము దాచుకోక పంచెయ్యనా

Saradaga Kasepaina song lyrics in Telugu

Leave a Comment

close