నిజం ఇదే కదా పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

Song:Nijam Idhe Kada

Movie:Raja Raja Chora

Singer:Sid Sriram

Lyrics:Krishnakanth

పాట-నిజం ఇదే కదా

పాడినవారు-సిద్ శ్రీరామ్

వ్రాసినవారు-కృష్ణకాంత్

సినిమా-రాజ రాజ చోర

Nijam Idhe Kada song lyrics in Telugu-Raja Raja Chora

సన్నెలవుడు లేని పావురానికి
నీడ దోరికేను ఇవ్వలే
అంధున్న ఎద లేని సొంత రెక్కలే
సాయం ఇవ్వనున్నా సవాలే
నున్నగున్న దూరలే
మందలించె తీరాలే
నిజం ఇదే కదా
కలే వీడి పద

నాగరూలాటల నలిగిపోదువ మిగిలిపోదుమా
అసలు మాటవై …
అసలు మీరువై
మరలరయువ మరలరాయుమ
నీ ప్రక్షాళన స్వీయమే
ఈ లోకానికె సేవలే
కన్నా ఇది మార్చిపోతే మనలేవులే

నడి ఎడారిలో నడిచే దారిలో
చినుకు లాలన చినుకు వానలా
మలుపు వీడుతు… మలుపు కోరుతు
ఒక ప్రయాణం… ఇది ప్రయాణం
తెలిపినప్పుడు.. నప్పుడు
ఇది చిక్కులే .. ఇది ధిచిక్కులే
వదిలి రెక్కలే
ఓక తపస్సిదే
పొరపాటునే చలీ చేయగా
అనుమానమే ఇతగాయిధ
ఇరుకటమే వధిలేసిన
అభిమానమే దరి చేరూనే
ఇక చీకటే తెలివేయగా
మరుమారున తొలి వేకువే
తరిమెయర తుడి చీకటే
అయినసారే పూఢోతనే
తరిమేయర తది చీకటే
అయిన సరే నువ్వు లోకువే
చిరుగాలికే చేరా లేధులే
చేర చెరిన పడిపోనులే
చిరుగాలికే చేరా లేధులే
చేర చెరిన పడిపోనులే
నిజం ఇదే కదా
కలే వీడి పద

Leave a Comment

close