ఇది చాలా బాగుంది లే పాట లిరిక్స్ -సెహరి

Idhi Chala Baagundhi Le song lyrics in Telugu-Sehari movie Idhi Chala Baagundhi Le song lyrics in Telugu ఓ కలలా… ఇన్నాల్లే దాచి లోకమేఓ కధలా (కధలా)… ఇవ్వాలె చూపిస్తుంటే చాలులేనేడు కాలాన్ని ఆపేసి… ఏ మంత్రమేసావేఏకాంతమే లేదుగానీతోనే నా రోజు సాగేట్టు… ఏ మాయ చేశావేనా దారి మారిందిగా మది మదిలో హాయిలోనతికమకలో తేలుతున్నాతడబడుతూ తూలుతున్నా, అయినా ఆ ఆఆమది మదిలో హాయిలోనతికమకలో తేలుతున్నాపనిలోపనిగా సరదా మొదలౌతున్నా, ఆ ఆ … Read more

close