శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః తెలుగులో

ఓం ప్రకృత్యై నమః |ఓం వికృత్యై నమః |ఓం విద్యాయై నమః |ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః |ఓం శ్రద్ధాయై నమః |ఓం విభూత్యై నమః |ఓం సురభ్యై నమః |ఓం పరమాత్మికాయై నమః |ఓం వాచే నమః | ౯ ఓం పద్మాలయాయై నమః |ఓం పద్మాయై నమః |ఓం శుచయే నమః |ఓం స్వాహాయై నమః |ఓం స్వధాయై నమః |ఓం సుధాయై నమః |ఓం ధన్యాయై నమః |ఓం హిరణ్మయ్యై నమః |ఓం లక్ష్మ్యై … Read more

ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందునమ్మ వరలక్ష్మీ తల్లి పాట లిరిక్స్

Etla Ninnetthukondhunamma Varalakshmi Thalli song lyrics in Telugu-Lakshmi Raave Maa Intiki Etla Ninnetthukondhunamma song lyrics in Telugu ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందునమ్మ వరలక్ష్మీ తల్లి… ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందునమ్మఎట్లా నిన్నెత్తుకొందునమ్మ వరలక్ష్మీ తల్లి… ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందునమ్మ ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందు… ఆట్లాడే బాలవు నీవు ||2||ఇట్లా రమ్మనుచు పిలిచి… కోట్లా ధనమిచ్చే తల్లి… ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందుమమ్మ వరలక్ష్మీ తల్లి… ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందునమ్మ పసి బాలవైతే ఎత్తుకొందు… మహలక్ష్మి తల్లి పసిడి బుగ్గల పాలవెల్లి ||2||పూలు పండ్లు … Read more

close