చీకటి చిరుజ్వాలై పాట లిరిక్స్ తెలుగులో-ఇష్క్(Not a Love Story)

Cheekati Chirujwalai song lyrics in Telugu-Ishq(not a love story)2021 Cheekati Chirujwalai song lyrics in Telugu చీకటి చిరుజ్వాలైనిప్పులు కురిసిందేకత్తులు దూసిందేగుండెను కోసిందెగాయం చేసిందే సాయం లేకుందేసాయం లేకుందే రగులుతుంది రక్త కణంగుండెలోన నిప్పు కణంరేయి పగలు లేని రణంమాటల్లో చెప్పలేనిమౌనంతో ఆపలేనిఅర్థమవని యుద్ధమేదోనాలోపల జరుగుతుందికాలం నను కాల్చుతుందివిషమై ఎగబాకుతోందినా ప్రేమకు మలినం అంటినా హృదయం బగ్గుమందికాల్చేసినా ఎం చేసినా నాలోని నరకాన్నిమరిచేదెలా… ఈ యాతనకాల్చేసినా ఎం చేసినా నాలోని నరకాన్నిమరిచేదెలా… ఈ … Read more

close