ఊరు నట్టనడివాయే పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

Song:Ooru Natta

Movie:Narappa

Singer:Anurag Kulkarni

Lyrics:Sirivennela Seetharama Sastry

పాట-ఊరు నట్టనడివాయే

పాడినవారు-అనురాగ్ కులకర్ణి

వ్రాసినవారు-సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి

సినిమా-నారప్ప

Ooru Natta song lyrics in telugu-narappa movie

ఊరు నట్టనడివాయే
దారి కంట పడదాయే
నీ జాడ చెప్పేదెవరు నాకింకా, ఆ ఆ
నిన్ను చూడగలనో లేదో నేనింకా

వేళ చూడు వేటాయే
వెలుగు కూడా ఇటాయే
ఓపలేని బరువైపోయే బాణాలు, ఊఉ
ఆపలేని పరుగైపోయే పాదాలు

Ooru Natta Nadivaaye song lyrics in telugu

ఊరు నట్టనడివాయే
దారి కంట పడదాయే
నీ జాడ చెప్పేదెవరు నాకింకా, ఆ ఆ
నిన్ను చూడగలనో లేదో నేనింకా

వేళ చూడు వేటాయే
వెలుగు కూడా ఇటాయే
ఓపలేని బరువైపోయే బాణాలు, ఊఉ
ఆపలేని పరుగైపోయే పాదాలు

Leave a Comment

close