గుండెసడిలాగా పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

Song:Gunde Sadilaga

Movie:SR Kalyanamandapam

Singer:Hari Charan, Chaitan Bharadwaj

Lyrics:Bhaskara Bhatla

పాట-గుండెసడిలాగా

పాడినవారు-హరి చరణ్, చైతన్ భరద్వాజ్

వ్రాసినవారు-భాస్కర భట్ల

సినిమా-ఎస్ ఆర్ కళ్యాణమండపం

Gunde Sadilaga Song Lyrics In Telugu-SR Kalyanamandapam

గుండెసడిలాగా నీలో నన్నే దాచావా
కంటి వెలుగు నాన్నే అనుకున్నావా
మహారాజల్లె మళ్లి చూడాలనుకుంటు
సామ్రాజ్యన్ని నిర్మిస్తున్నావా
నన్నింత ప్రాణంగా కొలిచిన నిన్ను
దూరంగా తోస్తు నిందించానా అరెరే
ఇప్పుడే ఇప్పుడే తెలిసినదే
మనసే పోలమరిందే
కనుకే కనుకే కనుపాపే
నిన్నే నిన్నే చూడాలందే

ఏదిగి ఏదిగి ఎగిరి పోయావని
పోరపాటుగా అనుకున్నానే
వెనకే వెనకే తిరుగుతున్నావని
అలస్యంగా గుర్తించానే
నీలంటి కొడుకు ఉన్నంత వరకూ
ఏ ఇంటి పరువు చేజారి పోదే
నువ్వు చేసే పనులు నువ్వు కన్న కలలు
నాకోసమే అంటే కనులకి తడి తగిలేను కదా
ఇప్పుడే ఇప్పుడే తెలిసినదే
మనసే పోలమరిందే
కనుకే కనుకే కనుపాపే
నిన్నే నిన్నే చూడాలందే

తలను నిమిరె మోదటి స్నేహం నువ్వే
నిన్నే ఎలా మారచిపోతా
భుజము తడిమే మోదటి ధైర్యం నువ్వే
నిన్నే ఎలా విడిచిపోతా
నీ గోరు ముద్ద
నీ చేతి స్పర్శ నాకన్నీ గుర్తే ఓ పిచ్చి నాన్నా
నువ్వే నా లోకం
నువ్వే నా సర్వం
నువ్విచ్చిన ప్రాణం
అడుగడుగున గుడి కడతది
ఇప్పుడే ఇప్పుడే తెలిసినాదే
మనసే పోలమరిందే
కనుకే కనుకే కనుపాపే
నిన్నే నిన్నే చూడాలందే

Gunde Sadilaga Song Lyrics In Telugu

Leave a Comment

close