బాగుంటుంది నువ్వు నవ్వితే పాట లిరిక్స్

Song:Baguntundhi Nuvvu Navvithe

Movie:Atithi Devo Bhava

Singer:Sid Sriram, Nutana Mohan

Lyrics:Bhaskara Bhatla

పాట-బాగుంటుంది నువ్వు నవ్వితే

పాడినవారు-సిద్ శ్రీరామ్, నూతన మోహన్

వ్రాసినవారు- భాస్కర భట్ల

సినిమా-అతిథి దేవో భవ

Baguntundhi Nuvvu Navvithe song lyrics in Telugu-Atithi Devo Bhava

బాగుంటుంది నువ్వు నవ్వితే
బాగుంటుంది ఊసులాడితే
బాగుంటుంది గుండె మీద
గువ్వలాగ నువ్వు వాలితే

బాగుంటుంది నిన్ను తాకితే
బాగుంటుంది నువ్వు ఆపితే
బాగుంటుంది కంటికున్న
కాటుకంతా ఒంటికంటితే

అహహహా బాగుంది వరస
నీ మీద కోపం ఎంతుందో తెలుసా
లాలిస్తే తగ్గిపోతుంది బహుశా
ఈ మనసు ప్రేమ బానిస

అయితే బుజ్జగించుకుంటానే
నిన్నే నెత్తినెట్టుకుంటానే
నువ్వే చెప్పినట్టు వింటానే
చెలి చెలి జాలి చూపవే

తడి చేసేద్దాం పెదవులని
ముడి వేసేద్దాం మనసులని
దాచేసుకుందాం మాటలని
దోచేసుకుందాం హాయిని

కాదంటానేంటి చూస్తూ నీ చొరవ
వద్దన్నా కొద్ది చేస్తావు గొడవ
నీ నుంచి నేను తప్పుకోవడం సులువా
కౌగిళ్ళలోకి లాగవా టెన్ టూ ఫైవ్

అమ్మో నువ్వు గడుసు కదా
అన్నీ నీకు తెలుసు కదా, (తెలుసు కదా)
అయినా బయటపడవు కదా, (పడవు కదా)
పదపదా ఎంతసేపిలా

వెలివేసేద్దాం వెలుతురుని
పరిపాలిద్దాం చీకటిని
పట్టించుకుందాం చెమటలని
చుట్టేసుకుందాం ప్రేమని

నువ్వేమో పెడుతుంటే తొందరలు
నాలోన సిగ్గు చిందరవందరలు
అందంగా సర్దుతూ నా ముంగురులు
మోసావు అన్ని దారులు

కొంచెం వదిలానంటే నిన్నిలా
మొత్తం జారిపోవా వెన్నెలా
వేరే దారి లేక నేనిలా
బంధించానే అన్ని వైపులా

బాగుంటుంది నువ్వు నవ్వితే
బాగుంటుంది ఊసులాడితే
బాగుంటుంది గుండె మీద
గువ్వలాగ నువ్వు వాలితే

Baguntundhi Nuvvu Navvithe song lyrics in Telugu

Leave a Comment

close