ఆగలేకపోతున్నా పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

Song: Aagalekapotunna

Movie:Ishq​​​ (Not a Love Story)

Singer:Anurag Kulkarni

Lyrics:Shree Mani

పాట-ఆగలేకపోతున్నా

పాడినవారు-అనురాగ్ కులకర్ణి

వ్రాసినవారు-శ్రీ మణి

సినిమా-ఇష్క్(Not a Love Story)

Aagalekapotunna song lyrics in Telugu-Ishq​​​ (Not a Love Story)

ఆగలేకపోతున్నానే వేగమందుకో చక చక
ఆపలేక అడుగేసాయే పాదాలె టకటక
హో… హో…. హో…

ఓ.. ఆగవో కాలమా
ఇక అంతేనమ్మా
ఇంతే నీ వేగమా
జాలి చూపించమ్మా
ఓ.. ఆగవో కాలమా
ఇక అంతేనమ్మా
ఇంతే నీ వేగమా
జాలి చూపించమ్మా

హో… హో…. హో…
వేగలేకపోతున్నానే ఆలస్యం చేయకిక
సాగదీయకుండా దూరాన్నే దాటైవే టకటక
హో… హో…. హో…
ఓ.. ఆగవో కాలమా
ఇక అంతేనమ్మా
ఇంతే నీ వేగమా
జాలి చూపించమ్మా
ఓ.. ఆగవో కాలమా
ఇక అంతేనమ్మా
ఇంతే నీ వేగమా
జాలి చూపించమ్మా

Leave a Comment

close