వక్రతుండ మహాకాయ పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

Song:vakratunda mahakaya

Singer:SP Balu

Lyrics:Jonnavithhula Ramalingeswara Rao

పాట-వక్రతుండ మహాకాయ

పాడినవారు-యస్ పి బాలు

వ్రాసినవారు-జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు

వక్రతుండ మహాకాయ song lyrics in Telugu

వక్రతుండ మహాకాయ… కోటి సూర్య సమప్రభ…
నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ… సర్వకార్యేషు సర్వదా…
ఆ…. ఆ…

జయ జయ శుభకర వినాయక
శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక
జయ జయ శుభకర వినాయక
శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక
బాహుదానదీ తీరములోన బావిలోన వెలసిన దేవా
మహిలో జనులకు మహిమలు చాటి
ఇహపరములనిడు మహానుభావా
ఇష్టమైనది వదిలిన నీకడ ఇష్టకామ్యములు తీర్చేగణపతి
కరుణను కురియుచు వరముల నొసగుచు
నిరతము పెరిగే మహాకృతి
సకల చరాచర ప్రపంచమే సన్నుతి చేసే విఘ్నపతి
నీ గుడిలో చేసే సత్యప్రవూణం
ధర్మదేవతకు నిలుపును ప్రాణం
విజయకారణం విఘ్ననాశనం కాణిపాకలో నీ దర్శనం
జయ జయ శుభకర వినాయక
శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక

పిండిబొమ్మవై ప్రతిభ చూపి బ్రహ్మాండనాయకుడివైనావు
మాతాపితలకు ప్రదక్షిణముతో మహాగణపతిగ మారావు
భక్తుల మొరలాలించి బ్రోచుటకు గజముఖ గణపతివైనావు
బ్రహ్మాండమునే బొజ్జలోదాచి లంబోదరుడవు అయినావు
లాభము శుభము కీర్తిని గూర్పగ లక్ష్మీగణపతివైనావు
వేద పురాణములఖిలశాస్త్రములు
కళలు చాటును నీవైభవం
వక్రతుండమె ఓంకారమని విభుదులు చేసే నీ కీర్తనం
జయ జయ శుభకర వినాయక
శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక
జయ జయ శుభకర వినాయక
శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక…
ఆ… ఆ…

వక్రతుండ మహాకాయ సాంగ్ లిరిక్స్

1 thought on “వక్రతుండ మహాకాయ పాట లిరిక్స్ తెలుగులో”

Leave a Comment

close