మగువ మగువ పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

పాట-మగువ మగువ

పాడినవారు-సిద్ శ్రీరాం

వ్రాసినవారు-రామ జోగయ్య శాస్త్రి

సినిమా-వకీల్ సాబ్

Song:Maguva Maguva

Movie:Vakeel Saab

Singer:Sid Sriram

Lyrics:Ramajogayya Sastri

మగువా మగువా పాట లిరిక్స్ తెలుగులో-వకీల్ సాబ్

మగువా మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా..
మగువా మగువా నీ సహనానికి సరిహద్దులు కలవా..

అటు ఇటు అన్నింటా నువ్వే జగమంతా
పరుగులు తీస్తావు ఇంటా బయట…
అలుపని రవ్వంత అననే అనవంట…
వెలుగులు పూస్తావు వెళ్లే దారంత…

స.. గ.మ.ప.మ.గ.స… గ.మ.ప.మ.గ.స… గ.మ.ప.మ.గ… గ.మ.ప.మ.గ… గ.మ..ని..ప.మ..స…
స.. గ.మ.ప.మ.గ.స… గ.మ.ప.మ.గ.స… గ.మ.ప.మ.గ… గ.మ.ప.మ.గ… గ.మ..ని..ప.మ..స…

మగువా మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా..
మగువా మగువా నీ సహనానికి సరిహద్దులు కలవా..

నీ కాటుక కనులు విప్పారకపోతే ఈ భూమికి తెలవారదుగా…
నీ గాజుల చేయి కదలాడకపోతే ఏ మనుగడ కొనసాగదుగా…
ప్రతి వరసలోను ప్రేమగా అల్లుకున్న బంధమా అంతులేని నీ శ్రమా అంచనాలకందునా…
ఆలయాలు కోరని ఆదిశక్తి రూపమా నీవులేని జగతిలో దీపమే వెలుగునా…

నీదగు లాలనలో ప్రియమగు పాలనలో ప్రతి ఒక మగవాడు పసివాడేగా…
ఎందరి పెదవులలో ఏ చిరునవ్వున్నా ఆ సిరి మెరుపులకు మూలం నువ్వేగా…

స.. గ.మ.ప.మ.గ.స… గ.మ.ప.మ.గ.స… గ.మ.ప.మ.గ… గ.మ.ప.మ.గ… గ.మ..ని..ప.మ..స…
స.. గ.మ.ప.మ.గ.స… గ.మ.ప.మ.గ.స… గ.మ.ప.మ.గ… గ.మ.ప.మ.గ… గ.మ..ని..ప.మ..స…

మగువా మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా…
మగువా మగువా నీ సహనానికి సరిహద్దులు కలవా..

స.. గ.మ.ప.మ.గ.స… గ.మ.ప.మ.గ.స… గ.మ.ప.మ.గ… గ.మ.ప.మ.గ… గ.మ..ని..ప.మ..స…
స.. గ.మ.ప.మ.గ.స… గ.మ.ప.మ.గ.స… గ.మ.ప.మ.గ… గ.మ.ప.మ.గ… గ.మ..ని..ప.మ..స…

Leave a Comment

close