నా రోజా నువ్వే Song lyrics in Telugu-Kushi Movie Samantha,Vijay Devarakonda

Song:Na Roja Nuvve

Movie:Kushi

Singer:Hesham Abdul Wahab

Lyrics:Shiva Nirvana

పాట-నా రోజా నువ్వే

పాడినవారు-హిషామ్ అబ్దేల్ వాహబ్

వ్రాసినవారు-శివ నిర్వాణ

సినిమా-కుషీ

Naa Roja Nuvve Song Lyrics in Telugu-Kushi Movie

ఆరా ఆరా ఆరా
తననానా తననానా తననానా
ఆరా సే ప్యారు
అందం తన ఊరు
సారె హుషారు
బేగం బెజారు
ఆరా సే ప్యారు
అందం తన ఊరు
దిల్ మాంగే మొరు
ఈ ప్రేమే వేరు
నా రోజా నువ్వే
నా దిల్ సే నువ్వే
నా అంజలి నువ్వే
గీతాంజలి నువ్వే
నా రోజా నువ్వే
నా దిల్ సే నువ్వే
నా అంజలి నువ్వే
గీతాంజలి నువ్వే

నా కడలి కెరటంలో
ఓ మౌన రాగం నువ్వేలే
నీ అమృతపు జడీలో
ఓ ఘర్షణే మొదలయ్యిందే
నా సఖివి నువ్వేలే
నీ దళపతిని నేనేలే
నా చెలియా నువ్వేలే
నీ నాయకుడు నేనే
నువ్వు ఎస్ అంటే ఎస్ అంటా
నో అంటే నో అంటా
ఓకే బంగారం
నా రోజా నువ్వే
నా దిల్ సే నువ్వే
నా అంజలి నువ్వే
గీతాంజలి నువ్వే
నా రోజా నువ్వే
నా దిల్ సే నువ్వే
నా అంజలి నువ్వే
గీతాంజలి నువ్వే

నా ప్రేమ పల్లవిలో
నువ్వు చేరావే అనుపల్లవిగా
నీ గుండె సడి లయలో
నే మారన నీ ప్రతిధ్వనిలా
నీ కనుల కలయికలో
కన్నాను ఎన్నో కలలెన్నో
నీ అడుగులకు అడుగై ఉంటాను నీ నీడై
నువ్వు ఊ అంటే నేనుంటా కడదాకా తోడుంటా
ఓకే నా బేగం
ఆరా సే ప్యారు
అందం తన ఊరు
సారె హుషారు
బేగం బెజారు

Naa Roja Nuvve Song Lyrics

Leave a Comment

close