తరగతి గది పాథోస్ పాట లిరిక్స్-కలర్ ఫోటో

Song:Tharagathi Gadhi Pathos

Movie:Color Photo

Singer:Kaala Bhairava

పాట-తరగతి గది పాథోస్

పాడినవారు-కాళ భైరవ

సినిమా- కలర్ ఫోటో

Tharagathi Pathos song lyrics in telugu

రాణే .. పంజరనా కథై పోయే
రేట్ .. తారుమరై గతం కోరే
డోరపు కొండల్లో .. డాగినా సూరిడు
చెకాటి కన్నుల్లో .. చెమ్మను నింపాడు
తారగతి గాడిలోన్ .. మిగిలినా మనసు
సమయాము గడిచెనా .. నేడు
అటు ఇటు ఎటు అంటు .. వెటికినా కనులు
డోరకని జాతా కోసం .. చూపులు వానై .. జారే

Leave a Comment

close