ఆనందమానంద మదికే పాట లిరిక్స్ తెలుగులో-ఇష్క్(Not a Love Story)

పాట-ఆనందమానంద మదికే

పాడినవారు-సిద్ శ్రీరామ్,సత్య యామిని

వ్రాసినవారు-శ్రీ మణి

సినిమా-ఇష్క్(Not a Love Story)

Song:Aanandam Madike

Movie:Ishq​​​ (Not a Love Story)

Singer:Sid Sriram, Satya Yamini

Lyrics:Shree Mani

ఆనందమానంద మదికే పాట లిరిక్స్

ఏమైందో ఈ వేళ ఈ గాలి
రంగులేవో చల్లిందా ఓహో
అందమైన ఊహేదో మదిలో వాలి
అల్లరేదో చేసిందా ఓహో

మెత్తనైన నీ పెదవులపై
నా పేరే రాశావా
నే పలికే భాషే
నువ్వయావే వెన్నెలా ఓహో

రెండు కన్నులెత్తి గుండెలపై
నీ చూపే గీశావా
ఆ గీతే దాటి అడుగునైనా
విడువలేనే నేనిలా
ఆనందమానంద మదికే
ఏమందమేమందమొలికే
నీ నవ్వు నా గుండె గదికే
వెలుగే వెన్నెలా

ఆనందమానంద మదికే
ఏమందమేమందమొలికే
నీ పిలుపు నా అడుగు నదికే
పొంగే వరదలా

మిలమిల మెరిసే
కనుచివరలే మినుకుల్లా
విసరకు నువ్వే
నీ చూపులే మెరుపుల్లా
మెరిసెనా మెల్లగా
దారిలోన మల్లెల వాన
కురిసెనా ధారగా
రంగు రంగు తారలతోనా
వీణలై క్షణాళిలా
స్వరాలూ పూసేనా
ప్రేమలో ఓ నిమిషమే
యుగాలు సాగేనా

ఆనందమానంద మదికే
ఏమందమేమందమొలికే
నీ నవ్వు నా గుండె గదికే
వెలుగే వెన్నెలా

ఆనందమానంద మదికే
ఏమందమేమందమొలికే
నీ పిలుపు నా అడుగు
నదికే పొంగే వరదలా

Leave a Comment

close